Siguria sjell ndihmën e parë tek i padëmtuari ~F.S. Hughes  Ecuria e Shoqërisë SiCRED ASSISTANCE ka qenë e...