SiCRED Assistance, një risi në tregun shqiptar

E ftuar në emisionin e mëngjesit në TV SCAN “Për të Fol”, Administratorja e shoqërisë SiCRED Assistance sh.p.k., znj. Vjosa BODO MUJO, flet për shërbimet e jashtme të specializuara për sigurinë dhe shëndetin në punë, të cilat përbëjnë një risi për tregun shqiptar.

SiCRED Assistance sh.p.k, është konsulenti i vetëm në Shqipëri për “Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, i cili ofron konsulencë të specializuar për implementimin me sukses në vendin e punës të kërkesave ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe të praktikave më të mira në këtë fushë, të marra nga eksperienca evropiane dhe botërore.

Revista Monitor

Revista Monitor

SiCRED Assistance prezanton në Revistën MONITOR rolin e ndërmjetësit në shërbime mjekësore duke dhënë një analizë të...