Si mund t’ju ndihmojme?

\

Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

\

Ndërmjetësim në punësim

\

Siguria dhe shëndeti në punë

Misioni ynë

Rreth Nesh

Sicred Assistance sh.p.k.; nëpërmjet konsulencës që ofron, tenton të ndikojë në përmirësimin e shëndetit të publikut, duke këshilluar masa mbrojtëse nën frymën e legjislacionit në fuqi për të gjitha entitetet punëdhënëse. Si aktorë të këtij tregu, ne propagandojmë për t’u forcuar dhe mbështetur nga e gjithë shoqëria shëndeti publik. 

Vlerat tona

N

Kompetencë

N

Komunikimi

N

Përgjegjshmëri

N

Përgjegjshmëri

N

Seriozitet

Shërbimet tona

Siguria dhe shëndeti në punë

Për të përmbushur përgjegjësitë kontraktuale dhe ligjore, konsulenti (SiCRED ASSISTANCE) është përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe sipas kontratës duhet të kryejë përkundrejt punëdhënësit kontraktues një sërë detyrash. 

Ndërmjetësim në punësim

SiCRED ASSISTANCE sh.p.k. ofron shërbimin e ndërmjetësimit në punësim, në përputhje me licencën Nr. LN – 2371 –11 – 2016, lëshuar në datë 25.11.2016. Shërbimet që ofrohen për punëdhënësit, janë kryesisht informacion mbi tregun e punës, shërbime të ofrimit të kandidatëve të mundshëm për…

Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

SiCRED Assistance ofron shërbimin e ndërmjetësimit për të afruar pacientët me spitalet dhe klinika në Europë për të marrë shërbime mjekësore më cilësore dhe në përputhje me kërkesat dhe nevojat e pacientit. SiCRED ASSISTANCE ju ofron: 1. Planifikim …